วิธีการจัดส่งสินค้า

** ปิดรับ Order สินค้า และแจ้งยืนยันการชำระเงินทุกวันอังคาร ดำเนินการจัดส่งสินค้าทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ **

หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้าน Extra Price Shop จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด 

เนื่องจากทางร้านจะดำเนินการสรุปยอดสั่งสินค้าต่างๆ ให้กับโรงงานต่างๆ  ทุกๆ วันอังคาร และทางร้านมีกำหนดในการไปรับสินค้าที่โรงงานทุกๆ วันเสาร์ ดังนั้นหากท่านสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินภายในวันอังคาร ทางร้านสามารถจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านได้เร็วที่สุดในวันเสาร์ โดยจัดส่งสินค้าเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในประเทศ เท่านั้น โดยหลังจากดำเนินการจัดส่งแล้ว ทางร้านจะแจ้งรหัส Tracking Code ไปให้ท่านผ่านทาง SMS และ email เพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้าต่อไป

โดยหากท่านได้รับ รหัส Tracking Code แล้ว สามารถนำรหัสดังกล่าวไปตรวจสอบได้ที่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์
ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าของเรา